STUDIEDAG: LADINGZEKERING isw KU Leuven

STUDIEDAG: LADINGZEKERING VOLZET

Door de Corona omstandigheden zijn wij genoodzaakt onze studie van 26 mei te verzetten naar dinsdag 20 oktober

Lydia PeetersFrederik Vanden BogaerdeKurt VanderspinnenJelle DendauwGeert FransKurt Garrez

Kennis van de vernieuwde normen over ladingzekering voor wegvervoer van toepassing in Europa

Praktische informatie

INHOUD

De nieuwe Europese regelgeving voor wegvervoer legt belangrijke verantwoordelijkheden bij de verpakkers en verladers, voornamelijk op gebied van verpakking van de goederen en de manier van laden op een voertuig. Uiteraard worden ook eisen gesteld aan de gebruikte voertuigen. Voor de concrete implementatie verwijst de regelgeving naar Europese en internationale normen. Deze zijn niet altijd even toegankelijk en bovendien zijn een aantal normen in 2019 aangepast.

Tijdens de studiedag leggen gerenommeerde experten uit hoe de normen en de regelgeving moeten verstaan worden en waar ze mogelijkheden bieden voor kostenbesparing. De belangrijke veranderingen in de nieuwste versie van de normen worden toegelicht.

Deze dag geldt uiteraard ook als “training” zoals bedoeld in hoofdstuk 13 van de CTU code en vormt een ideale voorbereiding voor het examen over de normen zoals voorzien in Eumos 40607-1.

DAGINDELING

 • 10u00 - 10u10: Verwelkoming door Geert Frans, dagvoorzitter
 • 10u10 - 10u30: Politiek kader door Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken
 • 10u30 - 11u30:
 • 11u30 - 12u15: Verzekeringstechnische benadering van schade door gebrekkige ladingzekering door Kurt Vanderspinnen, CEO van KVDS
  • 12u05 - 13u15: lunchpauze
 • 13u15 - 14u15: Stabiele laadeenheden in de praktijk door ing. Jelle Dendauw, CEO ESTL NV
 • 14u15 - 14u45: Controle langs de weg in Europa door Kurt Garrez, voorzitter CENTREX werkgroep ladingzekering
  • 14u45 - 15u15: koffiepauze
 • 15u15 – 16u00: Verantwoordelijkheden en rechtspraak door meester Frederik Vanden Bogaerde, advocaat specialist transportrecht
 • 16u00 - 16u45: Debat en vraagstelling gemodereerd door Geert Frans met alle sprekers en vertegenwoordigers van OTM en NBN

DOELGROEP

 • Deze opleiding is specifiek bedoeld voor:
 • preventieadviseurs
 • ontwerpers van verpakking
 • logistiek managers van verzenders
 • managers van transportbedrijven
 • lesgevers code 95
 • controleurs ladingzekering
 • verladers
 • transportschade verzekeraars
 • enz.


Praktische informatie
Datum: dinsdag 20 oktober 2020
Onthaal: vanaf 9.30 u.
Plaats: Technopolis, Technologielaan in Mechelen, gratis parking voorzien
Taal: Nederlands, uittreksels uit normen zijn deels in het Engels
Kostprijs: € 370, pas te betalen na ontvangst van factuur
Syllabus: U ontvangt een pdf van de geprojecteerde dia’s
Catering: U krijgt koffie in de pauze en een broodjeslunch
Certificaat van deelname
Meer informatie
Inhoudelijke vragen: Ann Van Vossel : ann.vanvossel@kuleuven.be
Deze studiedag wordt mede mogelijk gemaakt door de medewerking van L-itL, GeerT, OTM, NB

Hier inschrijven

studiedag