Bedrijfs audit

Uw bedrijf doorlichten op ladingzekering, CMR, ADR, gewichtsverdeling lading, enz...

Bedrijfsaudit

Voor een scherpe analyse van uw transportorganisatie

Weet u waar uw transportorganisatie zich op dit moment bevindt op gebied van ladingzekering, transportverpakking, transportschade, ADR, CMR enz...

Maakt u zich zorgen over de transportveiligheid of over de verantwoordelijkheid van uw organisiatie ?

Met onze bedrijfsaudit worden knelpunten, risico’s en verbeterpunten inzichtelijk. Door onze jarenlange ervaring, zowel nationaal als internationaal, kunnen wij u op een korte termijn een scherpe analyse bieden van de stand van zaken in uw organisatie.

Uitgangspunt voor verandering
Het uitvoeren van een audit geeft een duidelijk inzicht waar een organisatie op dit moment staat. Dit kan een prima vertrekpunt zijn voor een veranderproject. Ook kan een audit dienen als voorloper voor een certificeringstraject. Bij een audit gaat het altijd om het in kaart brengen van de huidige situatie binnen de organisatie.

Hoe pakken wij het aan?
Alle audits worden door onze eigen consultants uitgevoerd. Op die manier bent u zeker van objectiviteit. Meestal is één dag voldoende voor een audit. De duur van de audit is uiteraard afhankelijk van de omvang. Tijdens de audit wordt er door de consultant ingezoomd op de werkwijze binnen de organisatie. De primaire processen, ondersteunende processen, communicatie en informatiestromen worden voor u in kaart gebracht. Dit kan een uitgebreide en volledige audit zijn, maar ook een audit op één specifieke afdeling.

Contacteer ons: info@geert-frans.be of 0475/582203