Uw transport en logistieke hulp

Ladingzekering, Palletstabiliteit en Transportverpakkingen , CMR, ADR, enz...

Ladingschade onze job

Transportverpakking en palletstabiliteit, ladingzekering, gewichtsverdeling lading, CMR regelgeving, ADR enz...

  • Geert Frans is erkende gerechtsdeskundige: EXP113325100

De gerechtsdeskundige zal een technisch onderzoek voeren naar oorzaken en omstandigheden. De Deskundige is onafhankelijke, neutrale en objectieve , die een open onderzoek leidt waarbij alle
partijen worden gehoord en betrokken. De deskundige geeft enkel een technisch advies over de vragen die in zijn opdracht gesteld worden door de rechtbank en/of partijen. De deskundige mag/zal geen juridische standpunten innemen of adviezen geven.

  • Mobiliteit,
  • Lading
  • Ladingzekering,
  • Transport van gevaarlijke goederen,
  • Gewichtsverdeling op vrachtwagen,
  • Dode hoek
  • Lading moet op de juiste manier verpakt worden en tevens op een correcte wijze worden vastgezet.

Nog elke dag zien we in ons ons verkeer de gevolgen van niet of onvoldoende vastgemaakt lading op vrachtwagen. Wanneer lading op een vrachtwagen foutief of onvoldoende is vastgemaakt kan dit catastrofale gevolgen hebben voor andere weggebruikers. Er wordt nog veel te vaak naar de chauffeur gewezen en gedacht dat hij de aangewezen persoon is om te weten hoe een lading moet worden vastgemaakt. Weet dat de chauffeur nooit technisch in staat kan zijn om iedere type lading die hij kan vervoer op een correcte wijze vast te maken. Om die reden is de verlader voor de wetgever de aangewezen party om alle mogelijke ladingzekeringsinformatie ter beschikking van de vervoerder te stellen.

In de eerste plaats moeten we er zeker van zijn dat onze transportverpakking die wij aanbieden voor vervoer voldoet aan de wettelijke bepalingen en voldoende stabiel is voor een veilig transport, deze moet immer voldoen aan de EUMOS 40509 normering. Daarnaast moet de verlader doorgeven hoe hij wenst dat zijn lading op een vrachtwagen wordt vastgemaakt en dit op een schriftelijke wijze aan de vervoerder overmaken .

Als EUMOS qualified expert kunnen wij uw bijstaan om uw laadeenheden transportveilig te maken en samen met u instructies opmaken om op een correcte manier uw lading vast te maken.

Daarnaast is overbeladen rondrijden een gevaarlijke en dure aangelegenheid. wij staan u bij en proberen uw problemen te voorkomen en op te lossen.

  • ADR / RID Veiligheidsadviseur

Sinds 1999 zijn bepaalde bedrijven verplicht een Veiligheidsadviseur aan te stellen, reeds meer dan 20 jaar geven wij dergelijke sevices aan bedrijven.

Veiligheidsadviseur ADR
Bedrijven die te maken hebben met het vervoer (= transport, laden, lossen, afzenders en verladers) van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor en via de binnenwateren moeten een veiligheidsadviseur (Dangerous Goods Safety Adviser) aangesteld hebben. In de wetgeving staan hierop wel internationaal en nationaal geldende uitzonderingen vermeld. De functie wordt geregeld door het Koninklijk besluit van 5 juli 2006 over de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (BS 22 augustus 2006), een omzetting van Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (PB 30 september 2008).

1. Wat is het doel van de aanstelling van een veiligheidsadviseur?
De veiligheidsadviseur moet de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke goederen bevorderen.

2. Wie kan een veiligheidsadviseur zijn?
De functie van veiligheidsadviseur mag worden uitgeoefend door een werknemer van het bedrijf (ook de bedrijfsleider) of door een derde, mits de betrokken persoon over een scholingscertificaat beschikt

CMR

​Het CMR verdrag regelt in België het nationale en het internationale vervoer, dit Verdrag wordt aangevuld met algemene voorwaarden (vaak op maat van de vervoerder). Wij kunnen u helpen klaar inzicht te krijgen van de vele regeltjes die al dan niet op uw werking van toepassing zijn.

Dagdagelijks worden bij bedrijven vele vrachtbrieven (CMR’s) uitgeschreven. Vaak worden die getekend in goed vertrouwen en zonder echt goed te weten wat er getekend wordt. Men denkt ten onrechte dat de CMR “maar een transportdocument” is zonder veel voorwaarden en/of verplichtingen. Niets is echter minder waar!

In de eerste plaats zou men moeten weten dat de CMR-vrachtbrief een internationaal verdrag is dat wettelijk heel wat verplichtingen oplegt en dat daar vaak bijkomende voorwaarden aan gekoppeld worden door de vervoerder, met verplichtingen voor afzender en/of de geadresseerde. wij helpen u verder.

Contacteer ons : info@geert-frans.be

Schrijf hier in