Gerechtelijke expertise

Geert Frans is erkende gerechtsdeskundige: EXP113325100

Advies en Expertise op maat Advies en Expertise op maat Advies en Expertise op maat Advies en Expertise op maat Advies en Expertise op maat

Soms is de loutere kennis van het recht onvoldoende om een rechtsgeschil op te lossen. In dergelijke gevallen kan de rechtbank of het hof een deskundig advies inwinnen. Dit doen ze door een gerechtelijk deskundige aan te stellen. Dit kan zowel in strafrechtelijke als in burgerlijke zaken voorkomen. Dit staat bekend als een deskundigenonderzoek. Dit wordt door de deskundige op een onafhankelijke, neutrale en tegensprekelijke wijze gevoerd.

Sinds een paar jaar kan de rechter kiezen uit de deskundigen die opgenomen zijn in het Nationaal Register van Gerechtsdeskundigen. Deze erkende gerechtsdeskundigen staan op deze lijst vanwege hun bewezen verworven kennis van hun technisch vakgebied en hebben via een examen hun basiskennis van het recht bewezen.

Na een carrière van 40 jaar in transport en logistiek behaalde Geert Frans het diploma als erkend gerechtelijk expert aan de Universiteit Gent. Hij kan officieel aangesteld worden door de verschillende rechtbanken om expertises uit te voeren.

Erkenningen

Transport en logistiek:

  • Binnenscheepvaart - vervoer chemische producten
  • Ladingschade
  • Stuwen goederen in luik of dek
  • Transport - Wegvervoer
  • Transport - laden en lossen
  • Wegtransport

Bijzondere interesse: ADR, RID, IMDG, Ladingverlies, Ladingschade, Laden , Lossen enz...


Wij helpen u graag.

info@geert-frans.be tel.: +32(0)475 58 22 03