Eumos

Open testdagen Open testdagen Eumos Eumos Eumos Eumos Eumos

EUMOS – de European Safe Logitics Association – is een vereniging die zich inzet voor het verbeteren van de veiligheid in de hele logistieke keten. Het is een vereniging zonder winstoogmerk en vertrouwt op de uitwisseling van best practices bij het werken aan hogere veiligheidsnormen voor logistiek.

Dankzij de bijdragen van haar leden en hun verscheidenheid aan expertise heeft EUMOS een belangrijke rol gespeeld bij de uitwerking van verschillende normen voor ladingbeveiliging en werkt ze voortdurend samen met experts op het gebied van ladingbeveiliging om de veiligheidsnormen in Europa te verbeteren. EUMOS zet zich volledig in voor de EU-doelstelling van Vision Zero in verkeersdoden in het kader van het EU-actieplan voor verkeersveiligheid. De normen EUMOS 40509 en EUMOS 40511 zijn opgenomen in bijlage 3 voor ladingsveiligheid van de EU-richtlijn verkeersveiligheid 2014/47/EU die normen bevat om laadeenheden veilig te houden.

Het doel van de activiteiten van Eumos ligt in de expertise van ladingzekering, die de basis vormt voor het veilig transport van goederen.

Eumos definieert ladingzekering als een geheel van maatregelen om alle soorten colli en laadeenheden in het voertuig te bevestigen met als doel deze te immobiliseren tijdens het inladen, transporteren en uitladen voor een levering op de bestemming zonder schade en zonder schade aan de omgeving. Het pakket moet op zijn plaats en rechtop worden gehouden zonder vervorming, schuiven of kantelen door middel van het tegengaan van de krachten waaraan tijdens het transport wordt blootgesteld, zoals versnelling en vertraging.

De meest gekende normering is de Eumos40509 de testmethode voor het vaststellen van de vormstabiliteit van een laadeenheid(*).

Daarnaast wordt aan nieuwe normen gewerkt. een nieuw paradepaartje is de EUMOS 40674:2021 European Cargo Safety Cards. Aan de hand van deze kaarten kan u uw ladingzekering optimaliseren en voldoen aan de Informatieplicht die de verlader toegewezen kreeg.

In de nabije toekomst (najaar 2022) komt er de uitrol van de Eumos40607 standaard die 4 verschillende opleiding en examineringsniveaus zal omvatten: Minimale voorschriften voor Experten, Logistiek en transport managers, Truck en vorklift chauffeurs en één voor Politie en controlediensten

Contact:

EUMOS – European Safe Logistics Association

Jules Bordetlaan 164
B-1140 Brussels | Belgium
www.eumos.eu
info@eumos.eu
tel.: +32 2 778 62 16

Geert Frans is QUALIFIED EXPERT bij Eumos en kan u bijstaan bij uw vragen: info@geert-frans.be

(*) Belgische definitie van een Laadeenheid : hoeveelheid goederen die zodanig is gebundeld of op een andere wijze bijeen is gebracht dat de behandeling, de stapeling en de opslag als één verpakkingseenheid kan plaatsvinden.