Onmiddelijke inning bij Ladingzekeren

Onmiddelijke inning bij Ladingzekeren

19/12/2023 - 10:16

Ladingzekering en de onmiddellijke inning (OI)

Dag van de vrachtwagenchauffeur! ik weet het zo nog niet!

Vele malen worden wij gecontacteerd door vervoerder of chauffeurs die een “boete” kregen aangaan de ladingzekering.

Of er waren geen, te weinig of defecte ladingzekeringsmiddelen ingezet. Deze “boetes” kunnen aardig aandikken, van 75€ het minimumtarief over 350€, 1000€ tot maximaal 2000€. (De 2000€ zien we echter niet vaak opduiken) deze “boetes” zijn steeds uitgeschreven onder een “ONMIDDELLIJK INNING” dit betekent dat de chauffeur de boete via betaalkaart onmiddellijk betaalde en zo zijn weg mag verderzetten (al dan niet met gecorrigeerde ladingzekering).

Zo een onmiddellijke inning wordt u door de politie ter plaatse aangeboden met de vraag deze onmiddellijk te voldoen. Sommigen vergeten men erbij te vermelden dat hij u deze ook zou kunnen toesturen met de uitnodiging deze te betalen. Het is meer dan eens gebeurd dat blijkt dat deze onmiddellijk inning onterecht was uitgeschreven, er waren wel voldoende ladingzekeringsmiddelen er werd een verkeerdelijk interpretatiegemaakt door de verbalisant.

Punt is echter wanneer er een OI onmiddellijk inning uitgeschreven is en betaald daar in praktijk nog weinig aan te doen is, ook al was deze onterecht.

Dergelijk systeem is volgens mij een rechtstaat onwaardig. De politieman/vrouw zal in dergelijke gevallen 1) vaststellen, 2) beoordelen, 3) veroordelen, 4) innen en 5) de wetgeving afsluiten. Zonder een mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan. Dit voor bedragen die kunnen oplopen tot een maandloon van de betrokken chauffeur. Pffff Ook als de politieagent een fout maakt -wat wel eens gebeurt- is hier bijna niets aan te doen. Veel vervoerder/chauffeurs laten dit over zich heen gaan en trekken de schouders eens op. Dit gaat dan nog enkel over ladingzekering. Laat duidelijk zijn dit is geen beoordeling van de politie, zij roeien met de riemen die de overheid hen aanbiedt. Dit zijn kleine riemen voor een grote boot! Meer en meer politiemensen gaan nu ook bij controle de verlader meenemen in bad, wat op basis van onze regelgeving maar normaal is.

De vraag die we ons moeten stellen bij controle ladingzekering is of de chauffeur in staat was de lading correct te zekeren! Kreeg hij alle wettelijk verplichte informatie? Al men geen gewicht, afmetingen, zwaartepunten, wrijvingswaarden enz.. krijgt kan de chauffeur dan correct zekeren? ik denk het niet. onze wetgeving is hier duidelijk:

De verlader bezorgt de vervoerder waarop hij een beroep doet vooraf schriftelijk alle informatie die de vervoerder nodig acht om de goederen te stouwen. Die informatie bestaat minstens uit:

1° de aard van de laadeenheid;

2° de massa van de lading en elke laadeenheid;

3° de positie van het zwaartepunt van elke laadeenheid als die niet in het midden ligt;

4° de buitenafmetingen van elke laadeenheid;

5° de beperkingen voor het stapelen en de richting die tijdens het vervoer moet worden toegepast;

6° de wrijvingsfactor van de goederen, als die niet is opgenomen in bijlage B van EN 12195:2010 of in de bijlage van de normen IMO/UNECE/ILO;

7° alle aanvullende informatie die vereist is voor de juiste zekering.

Ja, zoals u ziet alle informatie vereist voor het juist zekeren. Mijn conclusie is dan ook wanneer de chauffeur deze informatie niet krijgt kan hij niet correct zekeren!

Net hetzelfde met gecertificeerde voertuigen, insteekrongen en laadeenheden.

§ 3. In deze paragraaf wordt verstaan onder laadeenheid: een hoeveelheid goederen die zodanig is gebundeld of op een andere wijze bijeen is gebracht dat de behandeling, de stapeling en de opslag als één verpakkingseenheid kan plaatsvinden.

Als de primaire verpakking of laadeenheid van een goed beschadigd is of niet voldoende stevig is voor een veilig transport van de goederen, moet de verpakker en/of verlader de goederen bijkomend omhullen met een transportverpakking die onbeschadigd en stevig genoeg is om een afdoende ladingzekering mogelijk te maken.

Ook hier denk ik dat de wetgeving heel duidelijk is een transportveilige laadeenheid, wie moet daarvoor zorgen? Juist DE VERLADER, weet je wel, dat is de partij die de goederen materieel ter beschikking van de vervoerder stelt.

Aan duidelijkheid laat onze wetgeving niets te wensen over.

Nog eentje om af te sluiten

De zekeringsmethoden en –middelen zijn in overeenstemming met de meest recente versie van de onderstaande normen:

Norm Onderwerp

EN 12195-1 Berekening van de sjorkrachten

EN 12640 Sjorpunten

EN 12642 Sterkte van de structuur van de laadvloer

EN 12195-2 Sjorbanden gemaakt van kunstvezels

EN 12195-3 Sjorkettingen

EN 12195-4 Sjorstaalkabels

ISO 1161, ISO 1496 ISO-container

EN 283 Wissellaadbakken

EN 12641 Dekzeilen

EUMOS 40511 Palen – Rongen

EUMOS 40509 Vervoer – Verpakking

De laadeenheid die hij voor het vervoer aanbiedt moet in overeenstemming zijn met de EUMOS40509 normering. Dit betekend getest volgens een bepaald stramien.

Dit kan perfect door een proces verbaal op te stellen en ieder betrokkenen op zijn verantwoordelijkheid te wijzen.

Weet ook dat een boete, zelf een OI voor de chauffeur wanneer als hij de gekregen instructie niet toepast is volledig terecht!