Wat is de wrijvingscoëfficiënt.

Wat is de wrijvingscoëfficiënt.

03/07/2024 - 09:22

Wat is de wrijvingscoëfficiënt.

De wrijvingscoëfficiënt, ook wel de wrijvingsfactor genoemd of de microvertanding is een dimensieloze waarde die de mate van wrijving tussen twee oppervlakken beschrijft. Het is een maat voor de weerstand die optreedt wanneer twee oppervlakken over elkaar bewegen. De wrijvingscoëfficiënt wordt doorgaans aangeduid met de Griekse letter mu (μ).

Er zijn twee hoofdtypen wrijvingscoëfficiënten:

Statische wrijvingscoëfficiënt (μS): Dit is de wrijvingscoëfficiënt wanneer er geen beweging plaatsvindt tussen de twee oppervlakken. Het is de kracht die nodig is om de beweging tussen de oppervlakken te starten, gedeeld door de normale kracht die de oppervlakken tegen elkaar drukt.

Dynamische wrijvingscoëfficiënt (μD): Dit is de wrijvingscoëfficiënt wanneer er al beweging plaatsvindt tussen de oppervlakken. Het is de kracht die nodig is om de beweging te handhaven, gedeeld door de normale kracht die de oppervlakken tegen elkaar drukt.

Bij ladingzekeren is de wrijvingscoëfficiënt heel belangrijk. In de normering EN12195-1:2010 is tabel B opgenomen. Deze tabel is richtinggevend, maar volgens ons niet absoluut. Wij kunnen vaststellen dat bij kanteltesten (met een snelheid van 2° per seconde) de verkregen waarden merkelijk verschillen van die in de tabel. Soms is de coëfficiënt veel hoger, soms veel lager. Bij de sleeptesten constateren we hetzelfde. Dit lijkt ons ook normaal. In de norm worden geen omstandigheden vastgelegd, zoals temperatuur en luchtvochtigheid. Deze omstandigheden zijn belangrijk. Bij welke temperatuur? Welke luchtvochtigheid? Ook wordt er geen duidelijke materiaalomschrijving gegeven. Bijvoorbeeld, verzaagd hout: welke houtsoort? Hoe ruw verzaagd?

Het is volgens ons dan ook van groot belang om voorzichtig om te springen met wrijvingscoëfficiënten en ze met de nodige voorzichtigheid en kritisch te benaderen. Veel testen leerde ons dat de tussen laadvloer en de goederen de wrijving varieert tussen 0.15 en 0.3. dergelijke lage wrijving zorgt ervoor dat er aanzienlijk meer ladingzekeringsmiddelen moeten worden ingezet wat heel wat verlader en vervoerders dan weer afschrikt. Wij kunnen maar meegeven hier de nodige aandacht aan te besteden.

Wenst u meer informatie: info@geert-frans.be tel.: +32(0) 475 58 22 03